Stichting WELZIJN MENS EN DIER verricht de volgende werkzaamheden:

  1. Opvangen van zwerfdieren en dieren die niet meer bij hun eigenaars kunnen blijven.
  2. Dieren op de juiste en correcte wijze huisvesten en verzorgen.
  3. Dieren herplaatsen bij daarvoor geschikte mensen.
  4. Opvang van mensen met een beperking.
  5. Voorlichting geven over het juist houden van dieren.

Door het opvangen van zwerfdieren of dieren die niet meer bij hun eigenaren kunnen blijven en door ze op de juiste manier te verzorgen en voorlichting te geven over deze dieren