Regelgeving

Volgens de huidige regelgeving van de overheid is een stichting bedrijfsmatig bezig met de opvang en handel van dieren in het algemeen als ‘de activiteiten met een zekere omvang en regelmaat’ wordt uitgeoefend. Onder deze regelgeving valt ook de Stichting Welzijn Mens en Dier, we importeren immers dieren zonder eigenaar naar Nederland.

 

Er is dus sprake van bedrijfsmatige opvang en handel als deze dieren tegen een vergoeding (ook al is dat een onkostenvergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten voor transport, vaccinaties castraties en veiligheidstuigje en registratie)

bij anderen dan familie of vrienden worden afgeleverd. De bedrijfsmatige opvang en handel van honden houdt in dat wij als stichting ons moeten houden aan regels voor dierenwelzijn, de vakbekwaamheid en de huisvesting.

Stichting welzijn mens en dier voldoet aan de regelgeving zoals die is te lezen op de website van RVO. Dit houdt in dat de stichting is geregistreerd bij de genoemde Rijksdienst, vakbekwaamheid is gewaarborgd en de administratie van de stichting inzicht biedt waar de honden in Nederland verblijven.

Wij zijn ook in het bezit van erkenning door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze houdt toezicht op het dierwelzijn als het gaat om (o.a.) transport van levende dieren en ziet toe dat de Europese en Nederlandse regels gehandhaafd wordt.

 

Het herplaatsen overigens niet de enige activiteit van onze stichting. Naast het herplaatsen van honden in Nederland dragen we zo veel we kunnen bij aan de hoge kosten van meerdere asielen en opvang in Roemenië, ook helpen we wij de plaatselijke bevolking met het  gratis te laten castreren en steriliseren van hun dieren,  want dit is uiteindelijk het belangrijkste begin naar een dierwaardig bestaan voor de vele honden en katten daar.

 

Kvk.    7144068

BNA (RVO) 6557722

EG (NVWA )321176